Stichting Friersdale-Eemnes

Pater Wijnand van Wegen zet zich al vele jaren (sinds 1967) in voor de bevolking in Friersdale. Met steun uit Nederland zijn er vele voorzieningen gebouwd. In 1977 is in Eemnes de Stichting Thuisfront Pater Van Wegen opgezet. Die Stichting organiseerde verschillende activiteiten om Pater Wijnand te ondersteunen, waaronder spullenhulp en inzamelingsacties. 

Als de pater in 1998 definitief in Nederland terugkeert besluit de Stichting Thuisfront Pater van Wegen haar activiteiten voort te zetten maar nu onder de naam Stichting Friersdale-Eemnes. Doel blijft het genereren van gelden ter ondersteuning van het Koshuis, het sociaal centrum en de school. In het Koshuis wonen ca. vijftig kinderen die te ver weg wonen om dagelijks op en neer van huis naar school te gaan.

Daarbij onderhouden wij een warme band met de bevolking van Friersdale. De ondersteuning vanuit Nederland is met name bedoeld om alles wat in Friersdale is opgebouwd, te onderhouden en met name de armoede te bestrijden. 

Er zijn en worden nog steeds diverse projecten gerealiseerd, van waterzuivering tot uitbreiding scholencomplex, de financiële ondersteuning van het dagelijksleven in het ‘koshuis’ en aanschaf en onderhoud van (school)bussen. Uiteraard wordt er gekeken of we dit duurzaam kunnen doen.

Nieuwe initiatieven worden gesteund waar mogelijk. Jouw financiële steun is en blijft altijd welkom.